Hủy

Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho fanpage facebook

Chia sẻ Lưu Tweet

Giới thiệu:

Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho fanpage facebook. Tích hợp hộp chatbox gửi tin nhắn tới fanpage vào website blog của bạn. Giúp khác khi truy cập website/ blog có thể liên hệ trực tiếp với fanpage.

Demo :

#dangcapnhat
<!-- $CHAT -->
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'></script>
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"/>
<script language='javascript'>
  var f_chat_vs = "Version 2.3";
  var f_chat_domain = "https:\/\/taoanhdep.com";  
  var f_chat_name = "Hỗ trợ trực tuyến";
  var f_chat_star_1 = "Chào bạn!";
  var f_chat_star_2 = "Bạn cần hỗ trợ gì ?";
  var f_chat_star_3 = "<a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a>";
  var f_chat_star_4 = "Chú ý: Bạn phải đăng nhập <a href='http://facebook.com/' rel='nofollow' target='_blank'>Facebook</a> mới có thể trò chuyện.";
  var f_chat_fanpage = "taoanhdep"; /* Đây là địa chỉ Fanpage*/  var f_chat_background_title = "#1092da"; /* Lấy mã màu tại đây http://megapixelated.com/tags/ref_colorpicker.asp */  var f_chat_color_title = "#fff";
  var f_chat_cr_vs = 21; /* Version ID */  var f_chat_vitri_manhinh = "right:10px;"; /* Right: 10px; hoặc left: 10px; hoặc căn giữa left:45% */  
</script>
<!-- $Chat Javascript (không được xóa) -->
<script src='https://rawgit.com/tuan2308/js/master/chatbox-v2.3.js'/>
<!-- $Chat HTML (không được xóa) -->
<div id='fb-root'></div>
<a class='chat_f_vt' id='chat_f_b_smal' onclick='chat_f_show()' title='Mở hộp Chat'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'></i> Chat</a><div class='chat_f_vt' id='b-c-facebook'><div class='chat-f-b' id='chat-f-b' onclick='b_f_chat()'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'></i><label id='f_chat_name'></label><span id='fb_alert_num'>1</span><div id='t_f_chat'><a class='chat-left-5' href='javascript:;' id='chat_f_close' onclick='chat_f_close()'>x</a></div></div><div class='f-chat-conent' id='f-chat-conent'><script>document.write("<div class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='310' data-hide-cover='true' data-href='https://www.facebook.com/"+f_chat_fanpage+"' data-show-facepile='false' data-show-posts='true' data-small-header='true' data-tabs='messages' data-width='250'></div>");</script><div id='fb_chat_start'><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_1'></div><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_2'></div><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_3'><a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a></p><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_4'></p></div><div class='chat-single' id='f_chat_source'></div></div></div>
<!-- #CHAT -->
 

Hướng dẫn thêm vào blog:

  1. Copy toàn bộ code trên
  2. Vào chỉnh sửa mẫu chèn toàn bộ code trên thẻ </body>
  3. Thay taoanhdepthành địa chỉ fanpage của bạn
( Ở đây địa chỉ fanpage mình là https://www.facebook.com/taoanhdep )
 1. Lưu mẫu và xem kết quả

Tùy Chỉnh:

 • #1092da mã màu bạn muốn có thể lấy mã màu tại đây
 • right:10px nếu muốn đặt chatbox bên phải thì thay thành left:10px hoặc căn giữa left:45%
 • Thay các dòng bôi màu tím trên theo nội dung bạn muốn.
 • Đoạn màu xanh ở trên là code jquery còn màu cam là code font awesomeNếu blog bạn đã chèn rồi thì xóa đi cũng đc nhé.

- Đừng tiếc 1 comment bên dưới để góp ý hoặc báo lỗi
- Chia sẻ cho bạn bè để web ngày càng phát triển, xin cảm ơn !
Chia sẻ