Generic selectors
Chỉ đối sánh chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Post Type Selectors

Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho fanpage facebook

Chia sẻ Lưu Tweet

Giới thiệu:

Code Tạo hộp chatbox hỗ trợ online cho fanpage facebook. Tích hợp hộp chatbox gửi tin nhắn tới fanpage vào website blog của bạn. Giúp khác khi truy cập website/ blog có thể liên hệ trực tiếp với fanpage.

Demo :

#dangcapnhat
<!-- $CHAT -->
<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.4/jquery.min.js'></script>
<link rel="stylesheet" href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.3.0/css/font-awesome.min.css"/>
<script language='javascript'>
  var f_chat_vs = "Version 2.3";
  var f_chat_domain = "https:\/\/taoanhdep.com";  
  var f_chat_name = "Hỗ trợ trực tuyến";
  var f_chat_star_1 = "Chào bạn!";
  var f_chat_star_2 = "Bạn cần hỗ trợ gì ?";
  var f_chat_star_3 = "<a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a>";
  var f_chat_star_4 = "Chú ý: Bạn phải đăng nhập <a href='http://facebook.com/' rel='nofollow' target='_blank'>Facebook</a> mới có thể trò chuyện.";
  var f_chat_fanpage = "taoanhdep"; /* Đây là địa chỉ Fanpage*/  var f_chat_background_title = "#1092da"; /* Lấy mã màu tại đây http://megapixelated.com/tags/ref_colorpicker.asp */  var f_chat_color_title = "#fff";
  var f_chat_cr_vs = 21; /* Version ID */  var f_chat_vitri_manhinh = "right:10px;"; /* Right: 10px; hoặc left: 10px; hoặc căn giữa left:45% */  
</script>
<!-- $Chat Javascript (không được xóa) -->
<script src='https://rawgit.com/tuan2308/js/master/chatbox-v2.3.js'/>
<!-- $Chat HTML (không được xóa) -->
<div id='fb-root'></div>
<a class='chat_f_vt' id='chat_f_b_smal' onclick='chat_f_show()' title='Mở hộp Chat'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'></i> Chat</a><div class='chat_f_vt' id='b-c-facebook'><div class='chat-f-b' id='chat-f-b' onclick='b_f_chat()'><i class='fa fa-comments title-f-chat-icon'></i><label id='f_chat_name'></label><span id='fb_alert_num'>1</span><div id='t_f_chat'><a class='chat-left-5' href='javascript:;' id='chat_f_close' onclick='chat_f_close()'>x</a></div></div><div class='f-chat-conent' id='f-chat-conent'><script>document.write("<div class='fb-page' data-adapt-container-width='true' data-height='310' data-hide-cover='true' data-href='https://www.facebook.com/"+f_chat_fanpage+"' data-show-facepile='false' data-show-posts='true' data-small-header='true' data-tabs='messages' data-width='250'></div>");</script><div id='fb_chat_start'><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_1'></div><div class='msg_b fb_hide' id='f_enter_2'></div><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_3'><a href='javascript:;' id='f_bt_start_chat' onclick='f_bt_start_chat()'>Bắt đầu Chat</a></p><br/><p align='center' class='fb_hide' id='f_enter_4'></p></div><div class='chat-single' id='f_chat_source'></div></div></div>
<!-- #CHAT -->
 

Hướng dẫn thêm vào blog:

  1. Copy toàn bộ code trên
  2. Vào chỉnh sửa mẫu chèn toàn bộ code trên thẻ </body>
  3. Thay taoanhdepthành địa chỉ fanpage của bạn
( Ở đây địa chỉ fanpage mình là https://www.facebook.com/taoanhdep )
 1. Lưu mẫu và xem kết quả

Tùy Chỉnh:

 • #1092da mã màu bạn muốn có thể lấy mã màu tại đây
 • right:10px nếu muốn đặt chatbox bên phải thì thay thành left:10px hoặc căn giữa left:45%
 • Thay các dòng bôi màu tím trên theo nội dung bạn muốn.
 • Đoạn màu xanh ở trên là code jquery còn màu cam là code font awesomeNếu blog bạn đã chèn rồi thì xóa đi cũng đc nhé.
 

- Đừng tiếc 1 comment bên dưới để góp ý hoặc báo lỗi
- Chia sẻ cho bạn bè để web ngày càng phát triển, xin cảm ơn !
Chia sẻ