Generic selectors
Chỉ đối sánh chính xác
Tìm kiếm trong tiêu đề
Tìm kiếm trong nội dung
Post Type Selectors

Hướng dẫn lấy ảnh mã QR Momo

B1: Vào app Momo chọn Nhận tiền

B2: Nhấn Tải xuống để tải ảnh mã QR nhận tiền

Bạn có thể thêm số tiền để khi quét tự động nhập số tiền đó nhé!!